Imprint

Autec Gesellschaft für Automatisierungstechnik mbH
Industriezentrum 15-17
D-32139 Spenge

Tel. 0049 - 5225 - 860028
Fax 0049 - 5225 - 859599

Algemeen directeur: Hagen Nette

Reg.-Blatt Nr.: 6741 | AG Bad Oeynhausen
VAT-Id.-Nr.: DE125346139

 

Gegevensbeschermingsverklaring

De duitse DSGVO, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, verplicht ons u te informeren dat gegevens over onze handelspartners in ons bedrijf worden opgeslagen en onderhouden. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op een server zonder internettoegang om de veiligheid van de gegevens te garanderen. De gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor wederzijdse informatie en zakelijke transacties op technisch gebied die hebben geleid tot het contact tussen onze klanten en ons, bijvoorbeeld onderdelen van de bouwtechniek. Wij geven deze gegevens over het algemeen niet door aan derden. Gegevens die niet bestemd zijn voor publicatie worden niet gepubliceerd, opslag vindt alleen plaats binnen het kader van wettelijke voorschriften. De op papier gedocumenteerde gegevens die afkomstig zijn van deze website worden na 10 jaar verwijderd en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de opslag van gegevens door instellingen die betrokken zijn bij het dataverkeer, zoals DHL, expediteurs, Deutsche Telekom, browseraanbieders of aanbieders. Onze inkomende en uitgaande e-mails worden niet bij ons opgeslagen, maar bij Google. De gegevensbeveiliging daar is niet onze verantwoordelijkheid. Als onze pagina's rechten of wetten schenden, verzekeren wij u bij voorbaat dat wij de relevante onderdelen onmiddellijk zullen verwijderen zonder de noodzaak van juridische bijstand van de partij waarover wordt geklaagd. In tegenstelling tot deze verzekering wijzen wij alle juridische kosten van een klagende partij af. Autec GmbH Maschinenfabrik, 25 mei 2018

 

 

Disclaimer
1. Beperking van de aansprakelijkheid
De website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Desondanks kan de aanbieder van deze website niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud en informatie. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico. Het gebruik van de website alleen vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. Links
De website bevat links naar andere websites ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectievelijke site-exploitanten. Bij de koppeling van de externe links waren er geen juridische overtredingen te bespeuren. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina's. Het is niet redelijk om van de aanbieder te verwachten dat hij de externe links voortdurend controleert zonder dat er concrete aanwijzingen zijn voor wetsovertredingen. Indien wettelijke overtredingen bekend worden, worden de betreffende externe links onmiddellijk verwijderd.

3. Wetgeving inzake auteursrecht/uitvoeringsbescherming
De door de aanbieder op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en de aanvullende wetgeving op het gebied van het auteursrecht. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de desbetreffende rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd kopiëren van de inhoud van de website of van de volledige website is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming door derden in frames of iFrames worden weergegeven.

4. Gegevensbescherming
Informatie over de toegang kan worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Deze gegevens zoals tijd, datum en de bekeken pagina zijn geen persoonlijke gegevens, maar zijn geanonimiseerd. Deze worden alleen voor statistische doeleinden geregistreerd. Een overdracht aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle personen die op deze website worden genoemd, maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke vorm van openbaarmaking van hun gegevens.

(Bron: Ontkenningssjabloon aangemaakt met www.fachanwalt.de)